RETUN-SEE

REGIONAL ENERGY TRADE UNIONS NETWORK Of SOUTH EASTERN EUROPEOSNIVAČKA DEKLARACIJA REGIONALNE MREŽE SINDIKATA ENERGETIKE JUGOISTOČNE EVROPE​

Na Halkidiku, u subotu 30-9-2006 godine, potpisnici ove deklaracije, predstavnici sindikalnih organizacijaenergetike, okupili se, zasedali i odlučili o spajanju postojećih mreža i osnivanju Mreže pod nazivom„REGIONALNA MREŽA SINDIKATA ENERGETIKE JUGOISTOČNE EVROPE (RMSE JIE)” koja obuhvatasindikate iz oblasti električne energije, nafte, prirodnog gasa, obnovljivih i alternativnih izvora energije, rudnika ihemijske industrije u Jugoistočnoj Evropi i usvojili smo Statut Mreže.
 REGIONALNA MREŽA SINDIKATA ENERGETIKE JUGOISTOČNE EVROPE:

1. Bori se za očuvanje mira, doprinosi razvoju prijateljstva i saradnje medju narodima i državama Jugoistočne Evrope.

2. Uvek je protiv rasističkih, verskih, etničkih i bilo kakvog drugog oblika diskriminacije.

3. Strateški cilj Regionalne mreže je zaštita interesa zaposlenih i resursa Jugoistočne Evrope.

4. Važan cilj i dužnost Regionalne Mreže Sindikata Energetike Jugoistočne Evrope je da se inauguriše u ravnopravnog

partnera u dijalogu sa Ministarskim Savetom Energetske Zajednice i respektabilnog sagovornika sa nadležnom

Komisijom Evropske Unije.

5. Predlaže Ministarskom Savetu Energetske Zajednice potpisivanje Regionalnog kolektivnog sporazuma koji će

obavezivati vlade odgovarajućih zemalja Jugoistočne Evrope.

6. Dosledno se bori protiv rasformiranja javnih preduzeća i privatizacije preduzeća od društvene koristi.

7. Zahteva od poslovodstava i vlada primenu i poštovanje medjunarodnih konvencija rada koje se odnose na prava

zaposlenih i sindikalnih organizacija.

8. Posreduje i interveniše u sporovima izmedju sindikalnih organizacija članica Mreže i vlada zemalja našeg regiona.

9. Prati, proučava, reaguje blagovremeno i dinamično na evropske i svetske tokove u oblasti energetike.

10. Saradjuje sa PSI, ICEM, EPSU, EMCEF i drugim evropskim i medjunarodnim sindikalnim organizacijama.

11. Podstiče saradnju sindikata u oblastima kulture, sporta, ekologije, ljudskih prava i ravnopravnosti medju polovima.​

​​https://www.retun-see.com