Public Services International (PSI) – European Federation of Public Service Unions (EPSU)

PSI (Public Services International) окупља више од 20 милиона радника, који су учлањени у
више од 700 синдиката из 163 држава и територија. PSI je светски савез синдиката посвећен
промовисању квалитетних јавних услугa у сваком делу света. Наши чланови, две трећине
њих су жене, раде у социјалним услугама, здравству, општинским услугама и заједници,
јавној (државној) управи и јавним предузећима као што су она за снадбевање водом и
електропривреда.
PSI води кампање за социјалну и економску правду, ефикасне и свима доступне јавне услуге
широм света. За више информација посетите: www.world-psi.org
Регионална организација PSI за Европу je EPSU .

EPSU је Европска федерација синдиката јавних служби( European Federation of Public Service
Unions). Онa је највећа федерација ЕКС и чини је 8 милиона радника јавних служби из преко
260 синдиката широм Европе. ЕПСУ организује раднике у области енергетике, секторима
воде и отпада, здравственим и социјалним службама и локалној, регионалној и централној
управи, у свим европским земљама, укључујући Источно суседство ЕУ.
У секторима ЕПСУ организују раднике у јавном, непрофитном, мешовитом и приватном
сектору, укључујући и у мултинационалним компанијама. ЕПСУ је призната регионална
организација Интернационале јавних служби -PSI. За више информација посетите:
www.epsu.org