Контакт

ТЕЛЕФОНИ
011/ 2629-418; 011/ 2024-902; 011/ 2628-323
ПИБ: 101512972 
МАТИЧНИ БРОЈ: 07907443 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6014385272 
ТЕКУЋИ РАЧУН: 355-1012398-04
ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА
Милан Ђорђевић
телефон: 011/2629-418
e-mail: sindikateps@eps.rs​
ПОТПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА
Бранко Томић
телефон: 064/8333-728
e-mail: branko.tomic@epsdistribucija.rs
ПОТПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА
Зоран Блажић
телефон: 064/8097-805
e-mail: sindikateps@eps.rs
ПОРТПАРОЛ И ПР СИНДИКАТА РАДНИКА ЕПС-а
телефон: 011/2024-901
e-mail: djina.trisovic@eps.rs
ПРЕДСЕДНИК ФОНДА
Раде Живановић
телефон: 011/2629-418 
e-mail: sindikateps@eps.rs
ЧЛАН НО ЈП ЕПС
Бранислав Марковић
телефон: 064/8028-555
email: branislavmarkovic1974@gmail.com
БЛАГАЈНИК
Станковић Наталија
телефон:011/2024-908
e-mail: natalija.stankovic@eps.rs
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА
Jовановић Маја
телефон: 011/2024-911
e-mail: jovanovic.maja@eps.rs

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА
Дамњановић Светлана
телефон: 011/2024-911
e-mail: svetlana.damnjanovic@eps.rs
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА
Хајдана Вукотић
телефон: 011/2024-904
e-mail: hajdana.vukotic@eps.rs
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Славица Вулетић
телефон: 011/2629-418 
e-mail: sindikateps@eps.rs
ПРАВНИЦИ СИНДИКАТА
Вера Томовић
телефон: 011/3035625
e-mail: vera.tomovic@eps.rsСОЦИЈАЛНИ РАДНИК
Вера Маџар
телефон: 011/2024-905
e-mail: vera.madzar@eps.rs


ТЕЛЕФОНИ
011/ 2629-418 ; 011/ 2024-902 ; 011/ 2628-323
ПИБ: 101512972 
МАТИЧНИ БРОЈ: 07907443 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6014385272 
ТЕКУЋИ РАЧУН: 355-1012398-04