IndustriAll European Trade Union

Свеиндустријски европски синдикат (IndustriAll European Trade Union) је федерација
независних и демократских синдиката који представљају мануелне и не мануелне раднике у
секторима метала, хемијских, енергетских, рударских индустрија, индустрија текстила, одеће
и обуће и сродних индустрија и делатности. Он заступа 7 милиона запослених мушкараца и
жена окупљених у 180 националних синдикалних чланица у 38 европских земаља. 
Осим тога, Свеиндустријски европски синдикат је члан Европске конфедерације синдиката
(ETUC)) и партнер Свеиндустријском светском сидникату (industriALL Global Union) . Ми
делујемо заједно, са циљем да се комбинуемо и оптимизујемо снаге и комплементарност у
циљу боље заштите и унапређења права радника у нашим индустријама и секторима.