Ђина Тришовић

ПОРТПАРОЛ И ПР СИНДИКАТА РАДНИКА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

-17.10.1967. године рођена у Краљеву где је завршила са одличним успехом у краљевачкој гимназији средње усмерено образовање, смер култура и јавно информисање.

– 1986/87 уписала факултет а 25.04.1995. завршила студије на Филозофском факултету на групи за етнологију и антропологију са општим успехом 8,50 у току студија.

– 1993. се запослила у маркетингу куће «Политика» на пословима организатора и продуцента. 

– 1995.- 2000-те радила у Архиву Србије (АС). После положеног  државног и стручног испита (са оценом 10) ради на пословима архивисте.  Поред анализе и обраде других фондова у АС чија се грађа односи на период с краја 18 и кроз читав 19 век, између осталог ради на аналитичкој обради  фонда “Етнографски музеј (1901-1973)”. За сво време рада у Архиву (5 година) поред редовних послова посебно се бавила истраживањем историје народне религије. Као један од аутора изложбе на  тему «Избеглице у Србији 1941-1945» проучавала је историју кроз архивска документа, која је била још једна прилика за боље  упознавање историје  и њеног значаја и  у овом периоду.

– 1997. године као посебну књигу објавила је дипломски рад под насловом “Свети Сава у традиционалној култури Срба”,  као и неколико критичких приказа.

– Као сарадник ЕИ САНУ учествовала је у пројектима: “Етничке и етнолошке карактеристике Срба”, који је спроведен  у организацији ЕИ САНУ, као и у пројекту “Рурална и урбана култура централног Балкана од средњег до 21. века”. Једна од области је било и емпиријско прикупљање материјала у вези са славским ритуалима, као и материјала који су значајни за проучавање народног православља код нас. 

– 2000. године се запослила у реномираној приватној компанији IDT SYSTEM – INTERMEZZO најпре на пословима шефа информативне и press службе,  главног и одговорног уредника интерног часописа IDT press a затим и као PR manager компаније Intermezzo и представник у маркетингу на пословима протокола компаније.

– У Југословенској асоцијацији за специјалитетне врсте кафе (ЈАСК-у) која поред међународно-правне подршке својим чланицама омогућава добар проток информација на свим нивоима – од градског, републичког и савезног до балканског и европског радила је послове пословног секретара и једаног од уредника Cafe Haemus-a, гласника ЈАСКа и јединог специјализованог часописа за кафу  (који  2001. године добио признање за најбољи интерни часопис од Агенције за истраживање медија и односа с јавношћу)

– од 2003. године ради у Електропривреди Србије на пословима ПР менаџера и портпарола у Синдикату радника Електропривреде Србије. Посебан део послова односио се на контакте са званичним институцијама као и учешће у свим акцијама Синдиката као и лобирање на свим нивоима у циљу остваривања права радника.