Индустриал глобал унион

Свеиндустријски светски синдикат (IndustriALL Global Union) представља 50 милиона радника у 140 земаља , у секторима рударства, енергетике и производним секторима  и нова је сила у светској солидарности која се  бори за боље услове рада и права синдиката широм света. Свеиндустријски светски синдикат оспорава моћ мултинационалним компанијама и преговара са њима на глобалном (светском) нивоу.  Такође се бори за други модел глобализације и нови економски и социјални модел који ставља на прво место људе и  који је заснован на демократији и социјалној правди. Свеиндустријски светски синдикат настоји да:
• изгради јаче синдикате
• организује и повећа чланство синдиката
•  се бори за синдикална права
• се бори против несигурног рада (укључујући и рад преко уговора и агенције рада)
•  изгради  синдикат који ће моћи да се супротстави глобалном капиталу
•  унапреди индустријску политику и одрживост
•  промовише социјалну правду и глобализацију
•  обезбеди једнака права и учешће жена
•   креира безбедна радна места
•  побољша демократију и свеобухватност.
 
Основана 19. јуна 2012, нова организација окупља партнере из бивших светских (међународних) синдикалних федерација : Међународе федерације металаца (International Metalworkers’ Federation –IMF),  Међународне федерације синдиката хемије, енергетике, рударства и сродних делатности (International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions –ICEM ) и Међународне федерације радника текстила, коже  и одеће (International Textiles Garment and Leather Workers’ Federation –ITGLWF)
 
Свеиндустријски светски синдикат  представља раднике из широког спектра сектора :  екстракције нафте и гаса, рударства, енергије и дистрибуције електричне енергије, до производње метала и металних производа, бродоградње, аутомобилске индустрије, авио индустрије, машинства, електронике, производње хемикалија, гуме, целулозе и папира, грађевинског материјала, текстила, одеће, коже и обуће и еколошких услуга.


————
IndustriALL Global Union
Telephone: + 41 22 308 5050
Telefax: + 41 22 308 5055
E-mail: info@industriall-union.org
Geneva, Switzerland